Kıkır Kıkır - Şubat 2019


- Sayfa : 46

CÜBBE DÜŞÜNCE

Günlerden bir gün Nasrettin Hoca'nın hanımı yemek yapıyormuş. Soğan doğrarken içerden Hoca'nın ağlama ve inlemesini duymuş. Onun bu içli haline duygulanmış:

- Ne oldu Hoca, neyin var, diye sevgiyle sormuş.

Hoca ağlamaklı sesiyle cevap vermiş:

- Cübbem merdivenden düştü de ona ağlıyorum Hanım.

Hanımı şaşırmış. Bir cübbe düştü diye ağlanır mıymış?

- Cübben düştü diye ağlanır mı a Hoca, demiş.

Hoca iniltiyle cevap vermiş:

- İyi de cübbenin içinde ben de vardım.

 

HAN­Gİ TE­MEL

Te­mel, Al­man tu­ris­te Ka­ra­de­niz dağ­la­rı­nı gez­di­ri­yor­muş. Al­man, dağ­la­ra şöy­le bir bak­mış:

- Bu da bir şey mi? Bi­zim ora­da­ki dağ­la­ra: "Hans!" di­ye ba­ğır­san, on ke­re: "Hans!" ce­va­bı­nı alır­sın, demiş.

Te­mel, cevabı yapıştırmış:

- Asıl o bir şey mi? Bi­zim dağ­la­ra: "Te­mel!" di­ye seslensen: “Han­gi Te­mel?” ce­va­bı­nı alır­sın.

 

H­L MI?

Kü­çük Es­ra, ağa­be­yi­ne:

- Abi öde­vim çok zor. Bir beş­ge­nin ala­nı­nı bu­la­ca­ğım. Ne olur, bi­raz ba­na yar­dım et, dedi.

Ağa­be­yi ters ters söy­len­di:

- Hay Al­lah, be­nim za­ma­nım­da da arı­yor­lar­dı, hâ­lâ bu­la­ma­dı­lar mı?

 

KARNE

Temel'in karnesindeki zayıfları gören annesi sinirli sinirli Temel'e bağırdı:

- Ha bu nedur? Geçen yıl sinif birincisudun, bu yıl sonuncu olmişsun!

Temel gayet sakin cevapladı:

- Anacuğum geçen yıl sen çok sevinmiştun, bırak bu yıl da başka analar sevinsun da!

 

AMERİKA

Öğretmeni Temel'e sordu:

- Söyle bakalım Temel... Amerika'da saatler Avrupa'ya göre neden 5 saat geridir? Temel cevabı bilmese de yine hazır cevaplılığını konuşturdu:

- Amerika daha geç keşfedildi da ondan öğretmenum.

0
Yorum Yazın